• การลงทุนประสบความร่ำรวย เพียงประกอบด้วยเงื่อนไขพื้นฐานสามประการคือ เงินออมที่แน่นอน การค้นหาผลตอบแทนสูง และการรอคอยระยะยาว
 • ความจริงสามประการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว
  – ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดจากความสามารถในการสร้างเนื้อสร้างตัวที่แตกต่างกัน
  – ทุกคนสามารถลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว จนร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้
  – การแก้ไขสภาพเศรษฐกิจส่วนตัว ต้องทำความเข้าใจกับแนวความคิดการลงทุนขั้นพื้นฐานก่อน
 • วิธีการลงทุนให้เป็นเศรษฐี (ตอนอายุ 25 ปี)
  – ปีหนึ่งเก็บออมเงิน 14,000 baht หรือเดือนละ 1,200 baht สำหรับคนทั่วไปอยู่ในวิสัยที่ทำได้
  – นำเงินออมไปลงทุนในตลาดหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเครื่องมือการลงทุนอื่นให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 20% และถือครองระยะยาว
  – ระยะเวลาการสร้างฐานะ 40 ปี ดูเหมือนว่ายาวนาน แทบทุกคนสามารถทำได้
 • “คนมีสองขา เงินมีสี่ขา” เพราะฉะนั้นเงินไล่กวดเงิน เร็วกว่าคนไล่กวดเงินมากมาย
 • สมัยก่อนมักสั่งสอนลูกหลานอย่างนี้
  – หนึ่ง ต้องประหยัดและอดออม
  – สอง ต้องขยันเล่าเรียนหนังสือ โตขึ้นจะได้มีวิชาเลี้ยงชีพ
  – สาม มีเงินอย่าฝากธนาคาร (ต้องเพิ่มคำสอนนี้เข้าไป)
 • ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้เด็ก แทนเงินแต๊ะเอีย

ใบไผ่เขียว

จากหนังสือ รวยลูกเดียว

Advertisements