ที่จริงแล้วการหยั่งรู้ล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือเป็นไสยศาสตร์แต่อย่างใด บรรพบุรุษดึกดำบรรพ์ของเราคุ้นเคยและใช้มันพอๆ กับประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรา แต่มนุษย์ก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่เจริญรุดหน้าที่สุดและครองพิภพนี้มานานแสนนานแล้ว ความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งของเราได้นำพาเราไปสู่การหมดความจำเป็นลงไปเรื่อยๆ ถึงการใช้สัญชาตญาณหยั่งรู้ได้ล่วงหน้าของเรา ในที่สุดพวกเราก็ใช้น้อยลงเรื่อยๆ จนขาดการติดต่อกับสัมผัสที่หกนี้ชั่วคราว กระนั้น เราไม่มีวันตัดขาดจากคุณสมบัติพิเศษอันนี้ไปตลอดกาลหรอก คุณจะได้ฝึกฝนที่จะนำมันกลับคืนมาอีกครั้ง

Practical Intuition

LAURA DAY

Advertisements