ชีวิตทุกชีวิตมีอาหารของตนในจำนวนแน่นอนที่ฟ้าจัดมาให้แล้ว…

…หากคนที่โหงวเฮ้งไม่ดี แต่กินอาหารปริมาณน้อยกว่าที่ฟ้ากำหนดมาให้เขา เขาก็จะมีโชคดีในชีวิต เขาสามารถประสบความรุ่งเรืองและมีอายุยืนยาว ในยามชรา เขาก็จะมีความสุข

…หากคนที่มีโหงวเฮ้งดี แต่กินมากกว่าที่ฟ้ากำหนดประทานมาให้ เขาก็จะพบความยุ่งยากมากมายในชีวิต…ความเหนื่อยและความเครียดจะรบกวนอยู่ตลอดชีวิต ยามชราจะทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง

นัมโบกุ มิซูโน

Advertisements