อยากทำโครงการบริจาคเงินช่วยเหลือคนจนจากมนุษย์เงินเดือน

คนละ 100 baht/month x 50 คน = 5,000 baht/คนจนหนึ่งคน โอนเข้าบัญชีเลยดีมะ

Advertisements