1.3-กินมากเกินไปแม้ในบางโอกาส ก็นำโชคร้ายมาให้กับคนกินอาหารง่ายๆได้
คนที่กินอาหารเรียบง่ายจำนวนน้อย แ้ม้จะมีโหงวเฮ้งเลวที่สุด ก็สามารถเกิดความมั่งคั่งและอายุยืนยาวได้ แต่กระนั้น หากว่าบางครั้งเขากินมากเกินไป แม้จะเป็นอาหารที่เรียบง่าย เขาก็จะประสบโชคร้ายอย่างใหญ่หลวง (คนในชนบทไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นี้)
คนที่ควบคุมอาหารของเขาอย่างเข้มงวด แม้จะมีโหงวเฮ้งเลว ก็จะก้าวหน้าและมีทรัพย์สมบัติ คนเช่นนี้แม้อาจจะดูอ่อนแอมาก แต่ภายในแล้วแข็งแรงมาก และเขาจะไม่ค่อยเจ็บป่วยด้วย

Advertisements