1.4-การกินไม่สม่ำเสมอนำโชคร้ายมาสู่ แม้กับคนที่มีโหงวเฮ้งดี
1.5-กินอาหารในปริมาณสม่ำเสมอ จะทำให้สุขภาพของจิตใจและร่างกายสมบูรณ์
1.6-การกินอาหารเลิศรสเป็นเวลานานจะทำให้ไฟธาตุพิการ
1.7-แม้ว่าชะตาของท่านจะไม่มีลูก แต่ท่านก็จะสามารถมีได้ด้วยการกินอย่างสมถะ
1.8-คนกินน้อยไม่ป่วยนาน และไม่ทรมานตอนตาย
1.9-คนใช้แรงงานหนัก ยอมให้เป็นคนกินมากได้
1.10-ความเจียมตนในอาหารและการดื่ม ตัดสินบุคลิก
1.11-คนที่มีโหงวเฮ้งเลวสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในรอบปีที่ดวงตกได้ด้วยการไม่หมกหมุ่นในการกินอย่างเด็ดขาดและด้วยการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด
1.12-กินเนื้อแต่น้อยในวัยชรา ก็จะสร้างผลร้ายแต่เล็กน้อย
1.13-ลักษณะโหงวเฮ้งที่แสดงความยากจนของเด็ก หรือความประพฤติชั่ว เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่
1.14-คนเราสามารถกู้ความรุ่งเรืองของตระกูลกลับคืนมาได้ด้วยการลดอาหารลง
1.15-คนที่มีลักษณะโหงวเฮ้งดีไม่อาจก้าวหน้าในสังคมได้ หากเขาชอบเล่นโกะ หรือโซงิ (หมากรุกแบบญี่ปุ่น)
1.16-บ้านที่มีสวนสวยงาม มีุภูเขาเล็กๆ และน้ำพุจะเสื่อมถอย

Advertisements