นักปราชญ์ฝ่ายขงจื๊อไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมเสมอไป – สังคมนี้ใหญ่ คนเข้มแข็งหาได้ยากมาก แต่มีคนที่ทรงคุณธรรมมากมาย
ทุกอย่างเนรมิตขึ้นมาจากเทพเจ้า รวมถึงสวรรค์และโลก
ญี่ปุ่น จีน อินเดีย–ทั้งหมดเป็นประเทศของเทพเจ้า
บทบาทของคำสั่งสอนทั้งสาม–ลัทธิชินโต ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิพุทธ
ลิโป้ไม่ใช่เป็นนักดื่มเท่านั้น –
บรรเทาความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยข้าวต้ม – อันเนื่องมาจากอาหารและการดื่มไม่เป็นระเบียบ จึงเกิดการเจ็บป่วยขึ้น
รักษาคนที่กินอาหารไม่รู้รส ด้วยการกินอาหารให้น้อยลง – อาหารหมักหมมกับความเจ็บป่วย
คนที่ไม่ดำเนินการตามความใฝ่ฝัน ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรแก่สังคม – คนที่ไม่ลงมือทำ ย่อมจะไม่บรรลุอะไร
ไม่มีพรมแดนระหว่างคำสั่งสอนทั้งสาม คือ ลัทธิชินโต ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิพุทธ
ใครก็ตามที่มีชีวิตเหลืออยู่อีกกว่าหนึ่งปี สามารถยืดอายุของเขาออกไปได้ – อาหารคือต้นกำเนิดของทรัพย์สมบัติ ความผาสุกและอายุขัย
หมอดูนรลักษณ์ผู้ไม่เข้าใจต้นกำเนิดของโชคดีโชคร้าย ก็คือโจรนั่นเอง

Advertisements