1. มีเงินอย่าฝากธนาคาร –
  2. อยากรวยต้องอดทน – ลักษณะจำเพาะของอนุกรมเรขาคณิต
    – ทรัพย์สินเงินทองส่วนใหญ่สร้างจากเวลาช่วงปลาย
    – ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มพูนตามกาลเวลา
    – การหาเงินเพิ่มอีกสิบล้านบาท ยังง่ายกว่าหาเงินหนึ่งล้านบาทแรกมากนัก
  3. ลงทุนยิ่งเร็วยิ่งดี – การลงทุนสร้างฐานะเป็นงานของคนหนุ่มสาว ส่วนงานของคนแก่เฒ่าคือใช้ทรัพย์สินเงินทองอย่างไร
  4. ใช้วิธีเงินต่อเงิน – ไม้คานของการก่อหนี้เปรียบเสมือนไม้ซีกงัดไม้ซุง เมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดอกเบี้ยของการก่อหนี้ ผู้ก่อหนี้จะได้รับผลกำไรสูง แต่ถ้าผลตอบแทนของการลงทุนต่ำกว่าดอกเบี้ยของการก่อหนี้ ก็จะประสบกับการขาดทุนอย่างมาก

ใบไผ่เขียว

Advertisements