20100702-อาหารกำหนดชะตากรรมของท่าน-1

1.2-คนที่กินอาหารน้อย แม้มีโหงวเฮ้งเลว ก็สามารถบรรลุถึงชีวิตที่ผาสุกได้
หากว่าอาหารของท่านอยู่ในปริมาณที่ถูกต้อง ชะตากรรมของท่านก็จะเป็นอย่างที่โหงวเฮ้งของท่านแสดงอยู่
คนที่กินเกินตัว แม้มีลักษณะโหงวเฮ้งดี ก็จะมีชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่น
คนจนกินแบบนี้จะยิ่งจนมากขึ้น แม้คนรวยที่กินเกินตัวก็จะทำให้บ้านและครอบครัวฉิบหาย คนที่ลักษณะเลวก็จะตายอย่างไม่มีโลงจะใส่
คนที่ชอบกินอาหารหรูหราเกินจำกัด แม้ว่าจะมีโหงวเฮ้งดี ก็จะประสบโชคร้าย คนจนจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้รายได้พอกับรายจ่าย
คนที่ชอบกินอาหารที่เก็บต้นฤดู แม้ว่าจะมีโหงวเฮ้งดี ก็จะสูญเสียทรัพย์สมบัติ คนที่มีโหงวเฮ้งเลว ก็จะหมดบุญและลงเอยด้วยการเร่ร่อนพเนจรไปไกลบ้าน
คนที่กินน้อยกว่าจำกัด แม้ว่าจะมีโหงวเฮ้งเลว ก็จะมีทรัพย์สมบัติ อายุยืนและมีโชคดีในวัยชรา

Advertisements

20100701-อาหารกำหนดชะตากรรมของท่าน-1

คำสอนของ นัมโบกุ มิซูโน แปลจากภาษาญี่ปุ่นโบราณเป็นภาษาอังกฤษ

1.1-อาหารกำหนดชะตากรรมของคน
สิ่งที่เขียนต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะกับคนที่ไม่ได้ทำงานออกแรงกายหนักมาก คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว ชะตากรรมของเขากำหนดอยู่ด้วยอาหารที่กินเหมือนกัน
“ทุกคนเกิดมาด้วยพรของสวรรค์ ดุจพืชพรรณทั้งหลายที่มีรากอยู่ในดิน” ปริมาณที่แน่นอนของอาหารที่เราต้องการสำหรับชีวิตนี้ได้ถูกฟ้ากำหนดให้มาไว้แล้ว “หากใครกินเกินกว่าที่ฟ้ากำหนดมา เขาก็กำลังประพฤติขัดบัญชาสวรรค์” ชีวิตทุกชีวิตมีอาหารของตนในจำนวนแน่นอนที่ฟ้าจัดหามาให้แล้ว ที่ใดมีชีวิต อาหารก็จะตามไปที่นั่นอย่างเพียงพอเสมอ เรามองมันในทางกลับกัน แท้จริงแล้ว อาหารมาก่อนหน้าเรา ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีอาหาร และที่ใดมีอาหาร ที่นั่นย่อมมีชีวิต อาหารคือกำเนิดของชีวิต อาหารคือแก่นสารของชีวิต ทุกสิ่งที่เราทำกำหนดอยู่กับว่าเรากินอย่างไร เราจะต้องถืออาหารเป็นที่เคารพสูงสุดเสมอ เราจะต้องมักน้อยในวิถีการกินของเรา อาหารเป็นสิ่งสำคัญใหญ่หลวงที่สุดจริงๆ
หากคนบางคนที่มีโหงวเฮ้งไม่ดี แต่กินอาหารปริมาณน้อยกว่าที่ฟ้ากำหนดมาให้เขา เขาก็จะมีโชคดีในชีวิต ในยามชรา เขาก็จะมีความสุข หากว่าคนที่มีโหงวเฮ้งดี แต่กินมากกว่าที่ฟ้ากำหนดประทานมาให้ เขาก็จะพบความยุ่งยากมากมายในชีวิต มือของเขาจะชา เกิดการเจ็บป่วยระบบปลายประสาท ความเหนื่อยและความเครียดจะรบกวนอยู่ตลอดชีวิต ยามชราจะทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง

20100701 (Thu.)-คำนำก่อน

จิตมนุษย์ (Human Mind)

นึกๆ ไปแล้วสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ เมื่อเกิดมาเป็นตัวตน มีอีโก้ที่ฟูมฟักอย่างดี คงไม่อยากให้ตัวตนของตัวเอง สูญหายไปจากจักรวาล แต่ก็มีหลายคนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจจากโลกนี้ไป ไม่ว่าจะเพราะถึงเวลาตาย หมดกรรม หรือจากไปก่อนเวลาอันสมควร เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตายเอง ร้อยพันเหตุผลที่เลือกให้กับตัวเอง มนุษย์จึงเป็นสิ่งที่น่าฉงนและสงสัย เหตุใดความดีและความเลวจึงมาผ่องถ่ายผ่านตัวตนของเราได้ ผมอยากจะเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดดีๆ ผ่านสื่อที่ทรงพลังที่สุดในโลกปัจจุบัน เป็นสื่อที่ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงโลกได้ โดยมีความหวังว่าสิ่งดีๆ ที่เกิดมีขึ้นอยู่บนโลกจะผ่านสู่มนุษย์จากตนหนึ่งไปสู่อีกตนหนึ่ง เกิดเป็นโลกที่สวยสดงดงามขึ้น สุดท้ายแล้วความหมายของ “ฉันยังไม่อยากตาย” คงจะหมายได้ว่า “ไม่อยากให้ความสวยงามตายไปจากความคิดของมนุษย์ก่อนที่เผ่าพันธุ์เราจะสูญสิ้นไปตามกฎแห่งอนิจจัง” แล้วเราคงได้พบกันในอนาคตอันใกล้นี้

นึกถึงความตายกันบ้างไหม?