1. การดูแลร่างกายของท่านโดยการควบคุมจิตใจ
 2. ต้นกำเนิดสิ่งดีเลวทั้งปวงก็คืออาหาร
 3. เหตุใดพระชินโตตามปกติจึงยากจน แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาร่ำรวย?
  ชินโตเป็นหยาง มีจิตใจบุกบั่น เข้มแข็งและใสสะอาดมาก น้ำที่ไหลย่อมไม่เน่า ความสะอาดย่อมไม่นำไปสู่การสั่งสม ศาสนาพุทธก็เป็นหยิน มีจิตใจเงียบสงบและปล่อยวาง พระสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่รังเกียจฝุ่นละออง จึงเป็นธรรมดาที่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาพอกพูนอยู่ในวัดเหล่านั้น ทำให้วัดร่ำรวยขึ้นมา
 4. ด้วยการกินอย่างมักน้อย คนก็ย่อมจะหาความสำราญได้บ้าง
 5. ทำอย่างไรจึงจะให้คำสวดบูชาเทพยดาเป็นจริงขึ้นมาได้?
  ตามปกติฉันก็จะบอกว่าหากว่าอาหารมีสามชาม เจ้าก็ควรจะกินเพียงสองชาม แล้วถวายหนึ่งชามให้กับเทพยดา ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบูชาด้วยวิธีอื่น แต่ถ้าหากเจ้ากินมากมายแล้วถวายอาหารหรูหราแก่เทพยดา พระองค์ก็จะไม่พอพระทัยแล้วก็จะไม่รับเอา
 6. ถวายอาหารส่วนหนึ่งของเจ้า นั่นคือบุญของการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง
 7. จะเกิดอะไรขึ้นกับคนชั้นต่ำที่ตีสนิทเป็นเพื่อนกับคนชั้นสูง?
  หากเจ้าประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จจริงๆ ก็จงยุติการติดต่ออย่างเพื่อนกับคนที่เหนือกว่าเจ้า แต่สมาคมกับคนร้ำรวยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในเวลาเดียวกันก็จงแผ่ความเมตตาและความรักให้กับคนชั้นต่ำกว่า ตระหนักถึงขอบเขตจำกัดของเจ้าไว้เสมอ และอย่าหยิ่งยโสในการดำเนินชีวิต หากว่าเจ้าเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นอย่างที่ว่านี้ เจ้าก็จะประสบความสำเร็จและมีโชคดีตามที่โหงวเฮ้งของเจ้าแสดงอยู่
 8. โหงวเฮ้งในตัวของมันเองไม่มีผลเสมอไป
 9. คนที่เสียดายข้าวเพียงเมล็ดเดียว ย่อมจะกินข้าวเพิ่มขึ้นอีกชามหนึ่ง
  คนที่ไม่รู้จักคุณธรรมแบบหยินจะรู้สึกเสียดายมาก ที่จะเห็นข้าวเมล็ดหนึ่งตกอยู่บนพื้นดิน แต่เขาก็จะกินข้าวเพิ่มขึ้นอีกชามหนึ่งหากว่ามันอร่อย คนเช่นนั้นมักจะแสดงความเสียใจที่เห็นเมล็ดข้าวหนึ่งถูกทิ้งขว้าง แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเพียงใดที่ตัวพวกเขาเองกำลังกินข้าวเพิ่มอีกชามหนึ่ง
 10. หากเจ้าไม่ระวังอาหารให้ดี เมื่อตายไปแล้วเจ้าก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้
Advertisements